Το  γραφείο μου  παρέχει νομικές υπηρεσίες  στους  κάτωθι  τομείς  του Δικαίου:

- ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ( ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-  ΔΙΑΤΡΟΦΗ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΥΙΟΘΕΣΙΑ,  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ   ΚΤΛ.) , ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ  ΔΙΚΑΙΟ ( ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΝΟΜΗΣ,  ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ) , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΛΟΓΩ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Η  ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ,  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ( ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΚ  ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ), ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΜΕΤΡΑ      

 

- ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΜΗΝΥΣΕΩΝ   ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ  ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΙΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΘΕΣΗΣ  ΕΝΩΠΙΟΝ   ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:   

ΔΙΚΑΙΟ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ,  ΔΙΚΑΙΟ  ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ( ΕΠΙΤΑΓΗ- ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ)   

- ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: 

ΕΛΔΕΛΕΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ    ΕΛΕΓΧΟΣ  ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ΣΥΝΤΑΞΗ   ΣΧΕΔΙΩΝ   ΠΩΛΗΣΗΣ- ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΤΉ Ή ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

- ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:   

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ   ΧΡΕΩΝ  ΒΑΣΕΙ  Ν. 3869/ 2010 ( Νόμος Κατσέλη)  ,   ΑΣΚΗΣΗ  ΕΝΔΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ   ΚΑΤΑ  ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.

-  ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 

ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΑΣΚΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Η  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

- ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ